Høring - endringer i stykkprisforskriften

Justisdepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift 12. desember 2005 nr. 1442 om salær fra det offentlige til advokater m.fl. etter faste satser (stykkprissatser) ved fri rettshjelp og i straffesaker(stykkprisforskriften).

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.06.2008