Høring - endringer i utlendingsloven - innføring av Schengen-standardisert oppholdskort med elektronisk lagret biometri

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 23.05.2011