Høringsbrev - forslag til endring i utlendingsforskriften, gjennomføring av endringer i grenseforordningen

Status: Under behandling

Høringsfrist: 31.01.2014