Høringsbrev om endringer i strukturkvotetaket og konsesjonskapasiteten for pelagiske trålere

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Nærings- og fiskeridepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.03.2014