Høringsbrev om endringer i strukturkvotetaket og konsesjonskapasiteten for pelagiske trålere

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.03.2014