Høringsbrev om endringer i strukturkvotetaket og konsesjonskapasiteten for pelagiske trålere

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 26.03.2014

Fiskeridirektoratet
Sametinget
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Pelagisk forening
Fiskekjøpernes forening
Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening
Norsk Sjømannsforbund
Landsorganisasjonen
Innovasjon Norge
Norske sjømatbedrifters landsforening
Finansnæringens fellesorganisasjon
Norsk sjøoffisersforbund
Det norske maskinistforbund
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Klima- og miljødepartementet
Finansdepartementet

Til toppen