Høringsbrev

Samferdselsdepartementet sender på høring en rapport om kjøring med brede landbruksmaskiner på offentlig veg.

Høringsbrev av 11. september 2009 (pdf)