Høringsforslag - frigang fra første dag

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 31.08.2011

Vår ref.: 201103228- /TRH

Les høringsbrevet her

Arbeidsdepartementet
Utdanningsdepartementet

Domstoladministrasjonen

Riksadvokaten
Politidirektoratet

Kriminalomsorgsregionene
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
Kriminalomsorgens IT-tjeneste (KITT)
Fylkesmannen i Hordaland (fengselsundervisningen)

Sivilombudsmannen
Barneombudet

Akademikerne
Amnesty International Norge
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen
Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø
Det kriminalitetsforebyggende råd (KRÅD)

Fellesorganisasjonen (FO)
Foreningen for fangers pårørende (FFP)
Forsvarergruppen av 1977
Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO

Juss-Buss
Kontoret for fri rettshjelp
Kriminalomsorgens Lederforbund
Kriminalomsorgens Yrkesforbund
Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Politiets Fellesforbund
Rettspolitisk forening
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Stine Sofies Stiftelse
WayBack

Til toppen