Høringsnotat - forslag til endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.01.2008

 

Endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting ble fastsatt i statsråd 30. mai 2008. Endringene skal gjelde fra 1. juli 2008.
Les forskriften på Lovdatas nettsider

Vår ref.: 2006/02191ME/ME3 CHR:elt

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endringer i forskrift 28. februar 1997 om kringkasting. Forslagene gjelder i hovedsak reglene for hhv. lokalradio og lokalfjernsyn.

Medietilsynet har i dag kunngjort muligheten for å søke om konsesjon for lokalradio for den kommende konsesjonsperiode. Forskriftsreglene for lokalradio foreslås endret som en tilpasning til de nye prinsippene for utlysning og tildeling av lokalradiokonsesjon.

Reglene for lokalfjernsyn foreslås endret som en følge av den pågående etablering av et digitalt bakkenett for fjernsyn.

Kultur- og kirkedepartementet ber om at eventuelle merknader er departementet i hende innen 18. januar 2008. Vi ber om at eventuelle høringsuttalelser gis både skriftlig og elektronisk til e-postadresse postmottak@kkd.dep.no.  Institusjoner og andre som ikke er oppført på høringslisten kan også avgi uttalelse.

 

Med hilsen

 

 

Roy Kristiansen e.f. Øyvind Christensen
ekspedisjonssjef

avdelingsdirektør

 

 

 

 

 

A-pressen ASA

Edda Media

Familie & Medier

Finansdepartementet

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Institutt for journalistikk

Kanal24 Norge AS

Konkurransetilsynet

Kreativt Forum

Kringkastingsringen

Mediebedriftenes Landsforening

Medietilsynet

Modern Times Group AB

Norsk Aller AS

Norsk forbund for Lokal-TV

Norsk Journalistlag

Norsk Lokalradioforbund

Norsk Presseforbund

Norsk Redaktørforening

NRK AS

P4 Radio Hele Norge

Post- og teletilsynet

Radio 2 Digital AS

Samferdselsdepartementet

Schibsted ASA

Telenor Broadcast AS

TV 2 AS

TVNorge AS

Viasat AS

 

 

Til toppen