Høringsnotat - forslag til endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 18.01.2008

 

Endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting ble fastsatt i statsråd 30. mai 2008. Endringene skal gjelde fra 1. juli 2008.
Les forskriften på Lovdatas nettsider