Høringsnotat 13.09.2000

Forslag til forskrift om tidfesting (periodisering) av merverdiavgift og utstedelse av salgsdokument i visse tilfeller

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.12.2000