Høringsnotat 2 Merverdiavgiftsreformen

utkast til forskrift om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for omsetning av sosiale tjenester

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.06.2001