Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsnotat med forslag til endringer i barneloven for å legge til rette for digitalisert erklæring av farskap

Barne- og familiedepartementet sender i dag ut høringsnotat med forslag til endringer i barneloven for å legge til rette for digitalisert erklæring av farskap. Lovendringen vil gjøre barneloven § 4 teknologinøytral.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 12.08.2019

Vår ref.: 19/1573

Høringsnotat med forslag til endringer i barneloven for å legge til rette for digitalisert erklæring av farskap

Vedlagt følger høringsnotat med forslag til endringer i barneloven for å legge til rette for digitalisert erklæring av farskap.

Når ugifte foreldre får barn, følger ikke farskap direkte av loven. Det mest vanlige er da at farskap etableres ved at mor oppgir hvem som er far, og han erklærer farskapet. Årlig registreres det om lag 30 000 farskapserklæringer i Folkeregisteret. I dag gjøres erklæringene på papir og registreres manuelt. Barne- og familiedepartementet har utarbeidet høringsnotat med forslag til nødvendige endringer i barneloven for å legge til rette for digitalisering.

Det forslås å knytte forslaget til tilfeller hvor barnet er født her i landet og det blir sendt elektronisk fødselsmelding. Ved å knytte muligheten for å erklære farskap digitalt til barn født i Norge, kan erklæringen koples sammen med elektronisk fødselsmelding ved registrering i Folkeregisteret. Dette legger til rette for automatisering av saksbehandlingen og gevinst ved effektivisering. I tilfeller hvor det ikke sendes elektronisk fødselsmelding, behandles sakene som i dag.

Høringsfristen er 12. august 2019.

Høringsuttalelser skal avgis digitalt på regjeringen.no. Dette gjøres under "Send inn høringssvar" (grønn knapp).

Liste over høringsinstansene følger vedlagt. Departementet ber høringsinstansene vurdere om saken bør forelegges for underliggende etater eller andre som ikke er nevnt på listen.

Med hilsen 

Emma C. Jensen Stenseth (e.f.)
ekspedisjonssjef

 

 


Ingvild Vesterdal
avdelingsdirektør

Alle departementene

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Barneombudet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Datatilsynet
Domstoladministrasjonen
Helsedirektoratet
Likestillings- og diskrimineringsombudet
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Sivilombudsmannen
Skattedirektoratet
Senter for menneskerettigheter, UiO
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Nord Universitet
Universitetet i Stavanger
Utlendingsdirektoratet

Aleneforeldreforeningen
Amathea – Veiledningstjeneste for gravide
Barnas jurist
Foreningen 2 Foreldre
Forum for Menn og Omsorg
Juridisk rådgivning for kvinner (JURK)
Juss-Buss
Jussformidlingen i Bergen
Jusshjelpa i Midt-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge
Mannsforum
Mental Helse
Norsk Kvinnesaksforening
Redd Barna
Reform – ressurssenter for menn
Rettspolitisk forening
Unicef
Voksne for Barn

Akademikerne
Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den norske jordmorforening
Den norske legeforening
Fellesorganisasjonen (FO)
Jordmorforbundet – NSF
Norges Juristforbund
Landsgruppen av helsesøstre – NSF
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norsk Psykologforening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Unio – Hovedorganisasjon for universitets- og
høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonenes sentralforbund (YS)

 

Til toppen