Høring om rekruttering i fiskeflåten - etablering som fartøyeier

Fiskeri- og kystdepartementets høring om rekruttering i fiskeflåten - etablering som fartøyeier.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 29.08.2008