Høringsnotat om skattemessige tilpasninger til vedtatte endringer i regnskapsloven

Resultat: Kapittel 6 i Ot.prp. nr. 26 (2005-2006) Om lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen (endret skatte- og avgiftsopplegg 2006 mv.)

Med forutsatt virkning for regnskapsåret 2005 er det vedtatt vesentlige endringer i regnskapslovgivningen. Det er forutsatt at disse endringene i regnskapslovgivningen skal være skattemessig nøytrale. I dag har departementet sendt ut et høringsnotat med forslag til skattemessige nøytraliseringstiltak. (03.06.05)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist:

  • Høringsfrist: 15.08.05
  • Sendt på høring 03.06.05