Høringsnotat vedrørende tilbakekall av rekvireringsrett - Forslag til endring av helsepersonelloven § 57 fjerde ledd

Høringsfrist 20. januar 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.01.2006

  • Høringsfrist 20. januar 2006
 
 
 

Den norske tannlegeforening (26.10.05)

Fylkesmannen i Rogaland (31.10.05) Ingen merknader

Fylkesmannen i Vestfold (31.10.05) Ingen merknader

Statens legemiddelverk (23.11.05) Ingen merknader

Sosial- og helsedirektoratet (13.12.05)

Statens helsepersonellnemnd (08.12.05)

Helsetilsynet i Østfold (08.12.05)

Norges Farmaceutiske Forening (15.12.05) Ingen merknader

Helsetilsynet i Oslo og Akershus (13.01.06)

Justis- og politidepartementet (18.01.06) Ingen merknader

Norges Apotekerforening (19.01.06) ingen merknader

Den norske lægeforening (24.01.06)

Til toppen