Høringsnotat vedrørende tilbakekall av rekvireringsrett - Forslag til endring av helsepersonelloven § 57 fjerde ledd

Høringsfrist 20. januar 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 20.01.2006

  • Høringsfrist 20. januar 2006