Høringsuttalelser - Forslag til forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste (ekomforskriften)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.09.2003

Høringuttalelser - Forslag til forskrift om elektronisk kommunikasjonsnett og elektronisk kommunikasjonstjeneste (ekomforskriften)

Høringsuttalelsene foreligger i pdf-format.

Advokatfirmaet Haavind Vislie DA

Høringsuttalelse

Advokatfirmaet Schjødt AS

Høringsuttalelse

Advokatfirmaet Simonsen Føyen DA

Høringsuttalelse

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Brev med høringsuttalelse

BaneTele AS

Høringsuttalelse

Barne- og familiedepartementet

Høringsuttalelse

Datatilsynet

Høringsuttalelse

Den Norske Advokatforening

Høringsuttalelse

Den Norske Dataforening

Høringsuttalelse

Finansdepartementet

Høringsuttalelse

Fiskeridepartementet

Ingen merknader

Forbrukernes Kabelnett Forbund

Høringsuttalelse

Forbrukerombudet

Høringsuttalelse

Forbrukerrådet

Høringsuttalelse

Forsvarets forskningsinstitutt

Høringsuttalelse

Forsvarets logistikkorganisasjon/informasjons- og kommunikasjonstjenesten

Høringsuttalelse

Forsvarsdepartementet

Høringsuttalelse

Forumet for telematikk og telekommunikasjon for eldre og funksjonshemmede

Høringsuttalelse

Helsedepartementet

Ingen merknader

Hi3G Access Norway AS

Høringsuttalelse

Justis- og politidepartementet

Høringsuttalelse

Kommunal- og regionaldepartementet

Høringsuttalelse

Konkurransetilsynet

Høringsuttalelse

Kultur- og kirkedepartementet

Ingen merknader

Landsorganisasjonen i Norge

Ingen merknader

Nesset kommune

Høringsuttalelse

NetCom AS

Høringsuttalelse

Norges Velforbund

Brev og høringsuttalelse

Norske Boligbyggelags Landsforbund AL

Høringsuttalelse

NORTIB

Høringsuttalelse

NORWACO

Høringsuttalelse

Nærings- og handelsdepartementet

Høringsuttalelse

Næringslivets Hovedorganisasjon

Høringsuttalelse

OBOS

Høringsuttalelse

Patentstyre

Ingen merknader

Post- og teletilsynet

Høringsuttalelse

Rælingen kommune

Høringsuttalelse

Song Networks AS

Høringsuttalelse

Sosialdepartementet

Høringsuttalelse

Stryn kommune

Høringsuttalelse

TDC Norge AS

Høringsuttalelse

Tele 2 Norge AS

Høringsuttalelse

Telenor AS

Brev med vedlagt høringsuttalelse

Teletopia AS

Høringsuttalelse

Universitetet i Oslo

Høringsuttalelse

Universitetet i Oslo – Institutt for rettsinformatikk

Ingen merknader

UPC

Høringsuttalelse

Utdannings- og forskningsdepartementet

Ingen merknader

Utenriksdepartementet

Høringsuttalelse