Høyring - endringar i gebyrforskrifta - ekomområdet

Samferdselsdepartementet sender på høyring forslag om å endre forskrift 21. februar 2005 nr. 168 om gebyr til Post- og teletilsynet.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 30.09.2009

Samferdselsdepartementet sender på høyring forslag om å endre forskrift 21. februar 2005 nr. 168 om gebyr til Post- og teletilsynet.

Vår ref.:

Samferdselsdepartementet sender på høyring forslag om å endre forskrift 21. februar 2005 nr. 168 om gebyr til Post- og teletilsynet.

Merk at høyringsbrevet av 10. juli 2009 har eit tillegg av 25. august 2008, der ein feil i forslaget vert retta opp.

 

Til toppen