Høyring - endringar i gebyrforskrifta - ekomområdet

Samferdselsdepartementet sender på høyring forslag om å endre forskrift 21. februar 2005 nr. 168 om gebyr til Post- og teletilsynet.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 30.09.2009

Samferdselsdepartementet sender på høyring forslag om å endre forskrift 21. februar 2005 nr. 168 om gebyr til Post- og teletilsynet.