Høyring - forskrift om gebyr for Stiftelsestilsynets handsaming av saker etter lov om samvirkeforetak

Justisdepartementet sender på høyring eit forslag til forskrift om gebyr for Stiftelsestilsynets handsaming av saker etter lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak (samvirkelova). Høyringsfristen er 27. desember 2007.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 27.12.2007