Høyring - Forskrift om samordning av føresegner om kompensasjon for inndrivingskostnader etter inkassolova og forseinkingsrentelova

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 11.12.2012