Høyring - forslag til endringar i bustadoppføringslova og avhendingslova - skjerping av garantireglar og regulering av vidaresal

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2009