Høyring - forslag til endringar i bustadoppføringslova og avhendingslova - skjerping av garantireglar og regulering av vidaresal

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.02.2009