Høyring - Inkassolova

- forslag til endringar i inkassolova som følgje av parlaments- og rådsdirektiv 2005/36/EF og rådsdirektiv 92/51/EØF som endra ved parlaments- og rådsdirektiv 2001/19/EF

Høringsfrist 4. juni 2007

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 04.06.2007