Høyring - forslag til endringar i luftfartslova § 10-22 og forslag til ny forskrift om fraktføraren sitt ansvar for skader i samband med lufttransport av passasjerar, reisegods og gods

Høyringsfrist: 08.02.2010

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 08.02.2010