Høyring - forslag til endringar i psykisk helsevernloven – kontroll for å hindre innføring av legemiddel, rusmiddel, skadelege stoff, farlege gjenstandar og rømmingshjelpemiddel

Helse- og omsorgsdepartementet sender med dette på høyring forslag om endringar i psykisk helsevernloven om utvida tilgang til kontroll for å hindre innføring av legemiddel, rusmiddel, skadelege stoff, farlege gjenstandar og rømmingshjelpemiddel.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 08.01.2016