Høyring - forslag til lovendringar for gjennomføring av avtale om overleveringsprosedyre mellom medlemsstatane i Den europeiske union og Island og Noreg (arrestordre) m.m.

Høyringsfrist: 01.04.2010

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 01.04.2010