Høyring - Forslag til særskilte tiltak for akvakulturrelatert verksemd i Hardangerfjorden

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 14.04.2011

Fristen for å gi høyringsfråsegn til Hardangerfjordforskrifta er utsett til 14. april 2011.

Fiskeri- og kystdepartementet sende 16. februar 2011 på høyring forskrift om særskilde tiltak for akvakulturrelatert verksemd i Hardangerfjorden. På bakgrunn av ei rekkje søknader om utsett frist, har departementet no vedteke å utsetje høyringsfristen til 14. april 2011.