Høyring - framlegg til endringar i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova)

Samferdselsdepartementet har sendt på høyring eit framlegg til endringar i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova). Høyringsfrist er 8. februar 2012.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 08.02.2013

Samferdselsdepartementet har sendt på høyring eit framlegg til endringar i lov 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova).