Høyring - inkorporering av kvinnediskrimineringskonvensjonen i menneskerettslova

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 01.02.2009