Høyring – endringar i inkassoforskriften – reduksjon av inkassosatsar

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 31.03.2009