Høyring – EU-kommisjonens forslag til kommunikasjonsvernforordning

Samferdselsdepartementet sender no forslaget frå EU-kommisjonen til ny kommunikasjonsvernforordning (som erstattar kommunikasjonsverndirektivet) på høyring.

Status: Under behandling

Høyringsfrist: 24.03.2017