Høyring -framlegg om endringar i film-og videogramlova

På bakgrunn av høyringa har ein valt å ikkje gå vidare med forslaget.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 11.03.2008

På bakgrunn av høyringa har ein valt å ikkje gå vidare med forslaget.