Høyring – Framlegg om endringar i forskrift 7. mai 2010 nr. 654 om kredittavtaler mv. – gjennomføring av direktiv 2011/90/EU

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 07.12.2012

Høringsuttalelser publiseres fortløpende.