Høyring – om forslag til lovendringar i samband med etablering av Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret og forslag til nokre andre endringar i helseregisterlova (intern kryptering) mv.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 01.11.2011