Høyring - endring av straffelova § 224 (menneskehandel)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

Frist: 06.01.2006

Justisdepartementet sender på høring et forslag om å endre straffelovens paragraf 224, slik at det går uttrykkelig frem at det å utnytte eller forlede andre til tigging, omfattes av bestemmelsen om menneskehandel.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 06.01.2006

  • Høyringsfrist: 06.01.2006