Høyring - Forskrift til lov om stiftingar

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

Frist: 13.12.2004

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist:

  • Høringsfrist: 13.12.2004