Høyring - forslag til endring i inkassolova § 5 første ledd bokstav b. Kravet om fast forretningsstad i Noreg

Høyringsfrist: 1. juni 2004

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist:

  • Høyringsfrist: 1. juni 2004