Høyring - forslag til endringar i menneskerettslova mv.

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar: Justis- og politidepartementet

Frist 01.03.2005

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: