Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høyring - forslag til endringar i menneskerettslova mv.

Frist 01.03.2005

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist:

Vår ref.:

Høyringsinstanser

Deres ref

Vår ref

Dato

200400594 EO HI/bj

15.12.2004

Høyring – forslag til endringar i menneskerettslova mv. (innarbeiding av protokoll 13 og 14 til den europeiske menneskerettskonvensjon)

Justisdepartementet sender med dette på høyring eit forslag om

- å ratifisere og inkorporere i menneskerettslova Protokoll nr. 13 til den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) om avskaffing av dødsstraff i eitkvart høve, og

- å endre menneskerettslova slik at det går fram at det er EMK som endra ved protokollane 11 og 14, som gjeld som lov i Noreg.

Høyringsnotatet som ligg ved gjev meir informasjon om protokollane, og om forslaget til lov.

Eventuelle merknader til forslaget bes sendt til Justisdepartementet, Lovavdelinga, Postboks 8005 Dep, N-0030 Oslo, innan1. mars 2005.

Med hilsen

Inge Lorange Backer
ekspedisjonssjef

Hilde Indreberg
avdelingsdirektør

Liste med høringsuttalelser, sorteres på dato, og det nyeste øverst. Navnet lenker til uttalelsen. Legges inn på denne måten:

Navn (dato)
Navn (dato ) – ingen merknaderDeres ref

Vår ref

Dato

Hvis uttalelsen trenger egen innholdsfortegnelse, publiseres den som eget dokument til tilleggsspalten

Med hilsen

Til toppen