Høyring: forslag til ny forskrift om krav til teknisk standard for flytande anlegg som blir nytta til akvakultur – NYTEK-forskrifta

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 15.04.2011