HR-strategi 2014–2017

Justis- og beredskapsdepartementets HR-strategi er grunnlag for utvikling av mennesker og organisasjon i departementet, og trekker opp ansvar, roller og oppgaver på HR-området.

Justis- og beredskapsdepartementets HR-strategi er grunnlag for utvikling av mennesker og organisasjon i departementet, og trekker opp ansvar, roller og oppgaver på HR-området.

Strategien omhandler ledelse og medarbeiderskap, strategisk kompetanseutvikling og rekruttering, og inneholder nye leder- og medarbeiderkriterier.