Norsk humanitær politikk i 2008

Kjernen i humanitær innsats er å redde enkeltmenneskers liv, lindre nød og sikre menneskelig verdighet. Dette humanitære imperativet har bred støtte på Stortinget og i den norske befolkningen.

Lenke til rapportenKjernen i humanitær innsats er å redde enkeltmenneskers liv, lindre nød og sikre menneskelig verdighet. Dette humanitære imperativet har bred støtte på Stortinget og i den norske befolkningen.

Regjeringens mål er at Norge skal være blant de ledende politiske og finansielle partnerne i den internasjonale innsatsen og bidra til at det internasjonale samfunnet står best mulig rustet til å møte humanitære utfordringer. Disse målsettingene er presentert i Stortingsmelding nr. 40 (2008-2009) om ”Norsk humanitær politikk”, heter det i forordet til rapporten om Norsk humanitær politikk i 2008.

Les hele rapporten.