St.meld. nr. 40 (2008-2009)

Norsk humanitær politikk

Norsk humanitær politikk

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg meldingen på Stortinget