Historisk arkiv

Norsk humanitær politikk gir mange et bedre liv

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Utenriksdepartementet

Nå lanseres rapporten om resultatene av Norges humanitære politikk. – Vi ser at det nytter, sier statssekretær Gry Larsen.

I dag lanseres rapporten om resultatene av Norges humanitære politikk. – Vi ser at det nytter, sier statssekretær Gry Larsen.

Utenriksdepartementet legger frem rapporten «Norsk humanitær politikk i 2008».

- Norsk humanitær innsats gir et bedre liv til  mennesker som er rammet av krig, Trykk på forsiden for hele rapportenkonflikt og naturkatastrofer verden over. Vi ser at det nytter, sier statssekretær Gry Larsen.  

Kjernen i den norske humanitære innsatsen er å redde enkeltmenneskers liv, lindre nød og sikre menneskelig verdighet. Arbeidet med vår tids humanitære utfordringer  har bred støtte i den norske befolkningen og på Stortinget.  

I vår fikk regjeringens stortingsmelding «Norsk humanitær politikk» bred tilslutning av Stortinget. Her presenterer regjeringen en rekke målsettinger for norsk humanitær politikk. En konkret oppfølging er å skrive en årlig rapport over resultatene av den norske humanitære innsatsen. 

- Rapporten viser hva vi gjør og resultatene av Norges humanitære politikk. Vi vil stadig forbedre oss for å forsikre oss om at mennesker får den hjelpen de har krav på, sier statssekretær Håkon A. Gulbrandsen. 

Les hele rapporten her (pdf)