Hva gjør Norge for å stanse tapet av naturens mangfold?

Partslandene til FNs konvensjon om biologisk mangfold er forpliktet til å utarbeide nasjonale strategier og handlingsplaner for at konvensjonen skal bli gjennomført. Her kan du se litt om hvilke tiltak som har blitt fremmet og fulgt opp i Norge for å stanse tapet av naturens mangfold.

Forside av brosjyre om naturmangfold

Partslandene til FNs konvensjon om biologisk mangfold er forpliktet til å utarbeide nasjonale strategier og handlingsplaner for at konvensjonen skal bli gjennomført.

Her kan du se litt om hvilke tiltak som har blitt fremmet og fulgt opp i Norge for å stanse tapet av naturens mangfold.

Last ned brosjyren i pdf-format