Hvordan fungerer lokaldemokratiet? Kartlegging av innbyggernes og folkevalgtes erfaringer og oppfatninger

Utarbeidet av Institutt for statsvitenskap, Universitetet i Oslo for KS og Kommunal- og regionaldepartementet

Gjennom høsten 2010 har KS og Kommunal- og regionaldepartementet i samarbeid med Opinion gjennomført en undersøkelse blant innbyggere og folkevalgte i 90 kommuner for å finne ut hvor godt lokaldemokratiet fungerer.

Gjennom høsten 2010 har KS og Kommunal- og regionaldepartementet i samarbeid med Opinion gjennomført en undersøkelse blant innbyggere og folkevalgte i 90 kommuner for å finne ut hvor godt lokaldemokratiet fungerer.