I - 1/2006

Forebygging av uønsket svangerskap og abort blant tenåringer - Innføring av fast bidragssats for dekning av utgifter til hormonell prevensjon til unge kvinner i alderen 16 til og med 19 år

Forebygging av uønsket svangerskap og abort blant tenåringer - Innføring av fast bidragssats for dekning av utgifter til hormonell prevensjon til unge kvinner i alderen 16 til og med 19 år

I – 1/2006

Bidragssats er dekning av utgifter til legemidler over folketrygden. Dette rundskrivet omhandler bidragssats til legemidler over folketrygden til dekning av utgifter til hormonell prevensjon for å forebygge uønsket svangerskap og abort blant tenåringer.

Rundskrivet finner du her