I-1/2007

Rundskriv om forskrift om tapping, testing, prosessering, oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre (blodforskriften) – med endringer fra 1. januar 2007 (08.02.2007)

Om blodforskriften - med endringer fra 1. januar 2007.  

Forskrift av 4. februar 2005 nr. 80

Rundskriv I-1/2007 i PDF-format