Rundskriv

Forskrift om miljørettet helsevern – endringer for forebygging av legionellasykdom

Helse- og omsorgsdepartementet vil med dette rundskrivet informere om at forskrift om miljørettet helsevern ble endret 7. desember 2007. Forskriften fikk et nytt kapittel 3a som angir krav om å hindre spredning av Legionella via aerosol. De nye bestemmelsene trer i kraft 1. januar 2008. Fra samme dato oppheves midlertidig forskrift 12. juli 2005 nr. 812 om tiltak for å hindre spredning av Legionella via aerosol.

Rundskriv I-3/2008 kan du lese her