I-4/2006

Presisering av enkelte bestemmelser i lov 13. juni 1975 nr. 50 om svangerskapsbrudd (abortloven) og forskrift 15.juni 2001 nr. 635 om svangerskapsbrudd (abortforskriften) abortnemndenes sammensetning og saksbehandling m.m.

Presisering av enkelte bestemmelser i lov 13. juni 1975 nr. 50 om svangerskapsavbrudd (abortloven) og forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd (abortforskriften) – abortnemndenes sammensetning og saksbehandling m.m.