Identifisering av prosjekter med formål om å få tilflyttere til å trives og bli værende på et sted.

Kartlegging av prosjekter og innsats i kommuner rettet mot inkludering av tilflyttere.

Kartlegging av prosjekter og innsats i kommuner rettet mot inkludering av tilflyttere.

Kartleggingen er gjort av Rambøll Management Consulting og Telemarksforskning. Den har som formål å identifisere inkluderingsprosjekter, med et særskilt fokus rettet mot god praksis, bruk av virkemidler, lærings- og overføringverdi og utfordringer i slike prosjekter. Bakgrunnen for prosjektet er at den klare økningen i folketallet i Norge, som delvis skyldes innvandring, og kommer mange distriktskommuner til gode selv om sentraliseringen fortsetter.