Invitasjon til å gi innspill til strategi for norsk deltakelse i det europeiske utdannings- opplærings-, ungdoms- og idrettssamarbeidet

Regjeringen ønsker at Norge deltar i EUs program for utdanning, opplæring ungdom og idrett (Erasmus+) fra 2021-2027. Regjeringen har besluttet å utarbeide en strategi for norsk deltakelse i det europeiske utdannings-, opplærings-, ungdoms- og idrettssamarbeidet for perioden 2021-2027. Kunnskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Kulturdepartementet ber om innspill til arbeidet med strategien. Frist for innspill er 10. februar 2021.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.02.2021

Vår ref.: 20/6013

Invitasjon til å gi innspill til strategi for norsk deltakelse i det europeiske utdannings- opplærings-, ungdoms- og idrettssamarbeidet

Regjeringen ønsker at Norge deltar i EUs program for utdanning, opplæring ungdom og idrett (Erasmus+) fra 2021-2027. Endelig avgjørelse om dette tas når EUs langtidsbudsjett er vedtatt. Regjeringen har besluttet å utarbeide en strategi for norsk deltakelse i det europeiske utdannings-, opplærings-, ungdoms- og idrettssamarbeidet for perioden 2021-2027. Til strategien ønsker vi (Kunnskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet og Kulturdepartementet) innspill fra relevante aktører.

Lenke til brevet.pdf

 • Agder fylkeskommune
 • Akademikerne
 • Ansgar Teologiske Høgskole
 • AOF Haugaland
 • AOF Hordaland - Sogn og Fjordane
 • AOF Norge
 • AOF Østfold
 • Arbeidsgiverforeningen Spekter
 • Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
 • Art Complexion makeup skole og kurssenter
 • Association of Norwegian Students Abroad
 • Atlantis Medisinske Høgskole
 • Barne- og familiedepartementet
 • Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Barratt Due musikkinstitutt
 • Bergen Arkitekthøgskole
 • Beverage Academy AS
 • Bjørknes høyskole
 • Bodin videregående skole og maritime fagskole
 • Bårdar Akademiet AS
 • Centric IT Academy
 • Chr. Thams fagskole
 • Designinstituttet
 • Det tverrfaglige kunstinstitutt i Bærum
 • Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høyere utdanning
 • Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
 • Dykkerutdanningen ved Høgskulen på Vestlandet
 • Einar Granum kunstfagskole
 • Elevorganisasjonen
 • Emergence School of Leadership
 • ESN
 • European Helicopter Center AS
 • Fabrikken Asker Kunstfagskole
 • Fagskole Helse og miljø
 • Fagskolen Aldring og helse
 • Fagskolen for bokbransjen
 • Fagskolen for bokbransjen
 • Fagskolen i Hordaland
 • Fagskolen i Kirkenes
 • Fagskolen i Kristiansand
 • Fagskolen i Kristiansund
 • Fagskolen i Troms av. Nord-Troms videregående skole
 • Fagskolen i Vestfold
 • Fagskolen i Østfold
 • Fagskolen i Ålesund
 • Fagskolen Innlandet
 • Fagskolen Innlandet
 • Fagskolen Oslo Akershus
 • Fagskolen Telemark
 • Fagskolen Tinius Olsen
 • Fagskolen Troms, avd. Harstad tekniske fagskole
 • Fagskolen Troms, avdeling Tromsø
 • Fagskulen i Sogn og Fjordane
 • Fashion Mode AS
 • Fjellhaug Internasjonale Høgskole
 • Folkeuniversitetets helsefagskole
 • Forum for fagskoler - Abelia
 • Fredrikstad FagAkademi AS
 • Frelsesarmeens offisersskole AS
 • Gauldal fagskole
 • Hadsel videregående skole og fagskole
 • Hald Internasjonale Senter
 • Handelshøyskolen BI
 • Hordaland helsefagskole
 • Hovedorganisasjonen Virke
 • Høgskolen i Innlandet
 • Høgskolen i Molde vitenskapelig høgskole i logistikk
 • Høgskolen i Østfold
 • Høgskulen i Volda
 • Høgskulen på Vestlandet
 • Høyskolen for Dansekunst
 • Høyskolen for Ledelse og Teologi
 • Høyskolen for yrkesfag AS
 • Høyskolen Kristiania
 • Imageakademiet
 • Innlandet fylkeskommune
 • Institutt for helhetsmedisin
 • International Students' Union of Norway
 • International Stunt Academy as
 • Karmsund videregående skole
 • Kompetanse Norge
 • KS
 • Kulturdepartementet
 • Kunst og Design College
 • Kunsthøgskolen i Oslo
 • Kunstskolen i Bergen
 • Kunstskolen i Rogaland
 • Landsorganisasjonen i Norge
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Levanger Fagskole
 • Lillehammer Institute of Music Production Industries
 • Lofoten maritime fagskole
 • Lofoten reiselivfagskole
 • Lovisenberg diakonale høgskole
 • Luftfartsskolen AS
 • Lukas fagskole og kurssenter
 • Menighetsbibelskolen
 • MF vitenskapelig høyskole for teologi religion og samfunn
 • Musikkteaterhøyskolen
 • Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Nasjonalt fagskoleråd
 • Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen
 • NKI AS
 • NKI AS
 • NLA Høgskolen
 • Nord universitet
 • Nordkapp maritime fagskole og vgs skole
 • Nordland fagskole i helse-og sosialfag
 • Nordland fylkeskommune
 • Nordland kunst- og filmfagskole
 • Norges forskningsråd
 • Norges grønne fagskole - Vea
 • Norges Handelshøyskole
 • Norges idrettsforbund
 • Norges idrettshøgskole
 • Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
 • Norges Interiørskole AS
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
 • Norges musikkhøgskole
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Norges yrkesakademi
 • Noroff Fagskole AS
 • Noroff høyskole
 • Norsk Fotofagskole
 • Norsk Gestaltinstitutt AS Høgskole
 • Norsk Hestesenter
 • Norsk jernbaneskole
 • Norsk studentorganisasjon
 • Norwegian Drilling Academy AS, NORTRAIN
 • NSKI Høyskole
 • Næringslivets Hovedorganisasjon
 • Organisasjon for norske fagskolestudenter
 • Oslo kommune
 • OsloMet – storbyuniversitetet
 • Osloregionens europakontor
 • Pilot Flight Academy AS
 • Politihøgskolen
 • Private Barnehagers Landsforbund
 • Rogaland fylkeskommune
 • Rådet for offentlige fagskoler
 • Samarbeidsrådet for yrkesopplæring
 • Samisk høgskole
 • Skrivekunstakademiet
 • Stavanger offshore tekniske skole
 • Stavangerregionens europakontor
 • Steinerhøyskolen
 • Steinkjer fagskole
 • Stiftelsen Rogaland Kurs og Kompetansesenter
 • Stjørdal fagskole
 • Sørlandets europakontor
 • Sørlandets fagskole
 • TISIP Fagskole
 • Tone Lise Akademiet AS
 • Treider Fagskoler AS
 • Troms og Finnmark fylkeskommune
 • Trondheim fagskole
 • Trøndelag fylkeskommune
 • Trøndelags europakontor
 • Tunsberg Medisinske Skole
 • Ungdom og Fritid
 • Unge funksjonshemmede
 • Unio
 • Unit - Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning
 • Universell
 • Universitetet i Agder
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Sørøst-Norge
 • Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet
 • Universitets- og høgskolerådet
 • Universitetssenteret på Svalbard
 • Utdanningsdirektoratet
 • Vestfold og Telemark fylkeskommune
 • Vestland fylkeskommune
 • Vest-Norges Brusselkontor
 • VID vitenskapelige høgskole
 • Viken fylkeskommune
 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
 • Ytre Namdal fagskole
 • Ålesund kunstfagskole