Ikke så dyrt likevel

Sintef Byggforsk, revidert rapport, november 2010

Bakgrunnen for studien er kritikken mot tilgjengelighetskravene som ny teknisk forskrift (TEK10) stiller til boliger. Blant annet er det blitt hevdet at kravene medfører arealøkninger som kan fordyre boligene med flere hundre tusen kroner.

Bakgrunnen for studien er kritikken mot tilgjengelighetskravene som ny teknisk forskrift (TEK10) stiller til boliger. Blant annet er det blitt hevdet at kravene medfører arealøkninger som kan fordyre boligene med flere hundre tusen kroner.

Rapportens hovedkonklusjoner:

  1. TEK10 kan medføre kostnadsøkninger, men de fleste er beskjedne, dvs. under kr 40 000.
  2. Kravene til baderom i TEK10 medfører hverken at badet blir uforholdsmessig stort eller at det blir vesentlig dyrere enn før.