Ikraftsetting av ny tvistelov

Frist 10.03.2006

Justisdepartementet har sendt på høring forslag om når ny tvistelov bør settes i verk, og hvilke forut-setninger som da bør være oppfylt. Høringsbrevet tar også opp overgangsregler.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 10.03.2006

  • Høringsfrist: 10.03.2006