Implementering og utvikling av det indre marked

Implementering og utvikling av det indre marked

Dokumenter

EØS:

EØS-komiteens beslutning nr. 74/2005 av 29.4.2005 (EØS-tillegget nr. 46/2005, 15.9.2005 s.42) (EØS-vedtak for 2006 er under forberedelse)

EU:

Gennemførelse og udvikling af det indre marked (Budsjettpost 12 02 01 i Europakommisjonens årsbudsjett for 2006; del av Europaparlamens- og Rådsbeslutning 2005/144/EF av 16.12.2006)

EFTA/EØS-landene har fra 2004 bidratt finansielt til Europakommisjonens eget arbeid med implementering og utvikling av det indre marked. Aktivitene er hjemlet i EUs årlige budsjettvedtak og fordrer derfor tilsvarende årlige vedtak i EØS-komiteen.

Deltakelsen i aktivitetene sikrer bl.a. at Kommisjonens informasjonssystemer og –tjenester for det indre marked også implementeres for EFTA/EØS-landene. Dette inkluderer bl.a.:

Informasjon

Ytterligere informasjon om aktivitene kan fås fra:

Rådgiver Tor-Eigil Hodne

EFTA-sekretariatet

Tlf. +32 2 286 1764

Budsjett

Kommisjonens aktiviteter knyttet til implementering og utvikling av det indre marked har et EU-budsjett på 7.65 millioner i 2006. euro. Norges tilskudd vil være på ca. 2%, dvs. ca. 1.2 millioner kroner.